Materiały

OGŁOSZENIE

Materiały do ogłoszonego w dn. 05.12.2008r. konkursu na koncepcje urbanistyczno-architektoniczną nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu Muzeum WP
Załącznik nr 1-11
Wskazania inwestorskie zagospodarowania cytadeli
Zdjęcie satelitarne terenu inwestycji
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Ogłoszenie o konkursie
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe nr 2
Informacje dodatkowe nr 3
Zawiadomienie o modyfikacji postanowień regulaminu konkursu oraz o wyjaśnianie treści materiałów do konkurs
13 strona
Zawiadomienie nr 2 o modyfikacji postanowień regulaminu konkursu oraz wyjaśnieniu treści regulaminu i materiałów do konkursu
Zawiadomienie nr 3 o modyfikacji postanowień regulaminu konkursu oraz o wyjaśnieniu treści regulaminu i materiałów od konkursu
Zawiadomienie o wniesieniu protestu
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu
Zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu treści regulaminu konkursu i materiałów do konkursu
Zawiadomienie nr 5 o modyfikacji regulaminu konkursu
Zawiadomienie nr 6 o modyfikacji postanowień regulaminu konkursu
Informacja o wizji lokalnej
Zawiadomienie nr 7 o modyfikacji postanowień regulaminu konkursu
Zawiadomienie nr 8 o modyfikacji postanowień regulaminu konkursu


Lista uczestników dopuszczonych do konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektonicznego kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Uczestnicy konkursu
Zawiadomienie dla osób zakwalifikowanych do konkursu
Zawiadomienie o wynikach prac konkursowych w pierwszym etapie konkursu
Wezwanie do uzupełnienia adresu do korespondencji
Zawiadomienie o wynikach oceny prac konkursowych w drugim etapie konkursu
Ogłoszenie o terminie dyskusji pokonkursowej