Zwycięska Praca
Zwycięska praca  STRUKTURA URBANISTYCZNA OBSZARU – ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE


Projekt nawiązuje do historycznego układu architektoniczno urbanistycznego Cytadeli. Budynek muzeum wraz z zabudową kubaturową (ekspozycja plenerowa zadaszona) został zlokalizowany w rejonie dawnych koszar, zniszczonych podczas II Wojny Światowej. Dominantą architektoniczną jest odtworzony plac Gwardii, pełniący funkcje reprezentacyjne.
Pierwszorzędnym zamierzeniem była integracja muzeum z placem Gwardii. Przestrzeń placu, poprzez posadzkę, jest zintegrowana z hollem muzeum.


IDEA - EKSPOZYCJA PLENEROWA JAKO PRZECIWWAGA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ


Punktem wyjścia dla idei tworzącej projekt zagospodarowania terenu Cytadeli było potraktowanie parku i budynku jako nierozerwalnej całości. Naszą ambicją było wplecenie parku w opowieść o wojsku rozpoczętą w muzeum. Dzięki potraktowaniu budynku i otoczenia nie jako osobnych stref, ale jako przeciwnych biegunów jednej narracji, można opowiedzieć o Wojsku Polskim znacznie pełniej.
Wystawa muzealna operuje przedmiotami wyrwanymi z ich naturalnego kontekstu. Kładzie nacisk na przekaz intelektualny, operuje szczegółami, dużą ilość detali i tekstem. Wystawa plenerowa daje możliwość opowiedzenia właśnie o brakującym kontekście. Operując ruchem w krajobrazie, perspektywą, fakturą materiałów, warunkami atmosferycznymi czy zielenią, staje się przekazem bardziej bezpośrednim i emocjonalnym. Wystawa w budynku wymaga od zwiedzającego koncentracji i wywołuje zmęczenie. Park jest miejscem, w którym można odpocząć i „poczuć”, czym jest wojsko. Poprzez odpowiednie ukształtowanie poszczególnych części Cytadeli chcemy wprowadzić zwiedzających niejako w skórę żołnierza, chcemy, aby pojazdy wojskowe, samoloty itd. prezentowały się w sposób możliwie zbliżony do warunków w jakich operują, aby ekspozycja przenosiła widza na pole walki i przybliżała mu uczucia żołnierza. Teren podzielony został na kilka części w zależności od takich cech jak zadrzewienie, ukształtowanie, charakterystyczne budynki czy historyczne ich wykorzystanie. Do tych stref dobrane zostały odpowiednie rodzaje eksponatów wraz z właściwym im terenem. Każda strefa ma też pewien specyficzny nastrój i dobór materiałów.
Wielostronność spojrzenia na wojsko przejawia się w naszym projekcie także we wprowadzeniu na teren Cytadeli funkcji nie związanych bezpośrednio z muzeum, takich jak restauracje, kawiarnie czy kluby zlokalizowane po obu stronach strefy wejściowej. Zachęcił nas do tego chociażby przykład Fortu Mokotów, gdzie spontanicznie stworzyło się jedno z ważniejszych centrum życia nocnego Warszawy. Ponadto trzeba pamiętać, iż instytucje takie jak Muzeum Wojska Polskiego konkurują o czas wolny osób zwiedzających z centrami handlowymi, dlatego dobrze jest, gdy mogą zaoferować im zróżnicowaną ofertę kulturalno – rozrywkową, gdy mogą na przykład przyciągnąć rodzinę na kilkugodzinny pobyt w czasie weekendu. Połączenie takiego programu z charakterem Cytadeli stworzyłoby miejsce unikalne nie tylko w skali Warszawy.FORMA


Kanwą, na której zostały ukształtowane formy parku, jest siatka wynikająca z pierwotnej idei projektu. Aby uzyskać różnorodne formy, postanowiliśmy manipulować węzłami siatki jedynie w pionie, co pozwoliło zachować spójność wizualną projektu w różnych skalach.
Dobór materiałów, np.: posadzek bazuje na materiałach charakterystycznych dla różnych formacji wojskowych czy terenu działań wojennych.

Rozwiązanie idei w poszczególnych strefach
Strefy zostały ułożone wzdłuż pierścienia komunikacji. Trasa zwiedzania jest sekwencją zmieniających się krajobrazów, na które składa się kilka warstw: rodzaj uzbrojenia, pola walki oraz emocje.

Strefa wejściowa
Do strefy prowadzi most rzucony poprzez fosę. Jego rampa, idąca w górę, kieruje na wały, gdzie eksponowane są działa. Drugą rampą schodzimy w dół. Dolna część strefy wejściowej jest tak ukształtowana, aby można ją było odgrodzić od reszty terenu i użytkować np.: w nocy.

Wały – ekspozycja dział
Wały przeznaczyliśmy na miejsce ekspozycji dział ze względu na rozległy widok jaki się z nich roztacza. Artyleria to jednostka, która działa na dystans i wymaga patrzenia w dal. Strefa ta ma wywoływać uczucie odprężenia, dystansu, kontroli. Ustawienie baterii dział odpowiada podłużnemu ukształtowaniu tej strefy. Na wał prowadzi wznosząca się rampa mostu. Wychodzimy z niego na rozległy taras z szeroką panoramą kompleksu i widokiem na oś całego założenia. Stąd możemy wędrować ścieżkami wzdłuż wałów. Zejście poprowadzono trzema rozległymi rampami podwyższonymi tak, by powstały na ich szczycie tarasy do prezentacji artylerii.