Aktualności
Miejscy radni na Cytadeli
2011-04-06
6 kwietnia br. w Biurze Budowy Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Żoliborz. Gospodarzem spotkania był z-ca dyrektora MWP ds. inwestycyjnych – Pan Dariusz Matlak. Celem spotkania było przedstawienie szczegółowej koncepcji zagospodarowania Cytadeli Warszawskiej przez Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Katyńskie. Koncepcję zagospodarowania pod siedzibę przyszłego Muzeum WP przedstawił szef zwycięskiego zespołu (WXCA) Pan Szczepan Wroński. W trakcie szczegółowej prezentacji objaśniał oraz odpowiadał na wszystkie pytania nurtujące miejskich radnych. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja planów związanych z zagospodarowaniem Kaponiery Cytadeli na siedzibę Muzeum Katyńskiego, koncepcję zaprezentowali panowie Jan Belina Brzozowski oraz Jerzy Kalina – autor instalacji artystycznych. Po zapoznaniu się z całościową koncepcją zagospodarowania przestrzennego Cytadeli Warszawskiej, miejscy radni pod przewodnictwem Adama Buławy przyjęli jednogłośnie projekt stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz, który zakłada między innymi:

„wsparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji muzealnych na Cytadeli, w szczególności w zakresie przebudowy odcinka ul. Wybrzeże Gdańskie, związanej z budowa nowej bramy do Cytadeli, a także rewitalizacji działobitni na osi Al. Wojska Polskiego przy planowanej kładce pieszo-rowerowej prowadzącej na teren Cytadeli”
Zobacz również  

Muzeum Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej