Aktualności
Pielgrzymka rodzin katyńskich do Smoleńska i Katynia
2011-04-20

Pociąg, którym na uroczystości 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej wyje-chało  ponad 220 krewnych ofiar, żołnierze Wojska Polskiego oraz harcerze, wyjechał w niedzielę  10 kwietnia br. o godz. 10.55 z Warszawy do Smoleń-ska. Na miejsce dotarł  w poniedziałek rano.

W tegorocznym pielgrzymkowym podróżowaniu na zaproszenie sekreta-rza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – pana Andrzeja Kunerta uczestniczyli pracownicy Muzeum Wojska Polskiego – pp. Dariusz Matlak i Sławomir Frątczak oraz twórcy zwycięskiej koncepcji – nowej siedziby i eks-pozycji Muzeum Katyńskiego [Oddziału MWP] z panem Jerzym Kaliną na czele.

Krewni ofiar Katynia i goście mieli okazję także zwiedzić sobór w Smo-leńsku, a następnie po krótkiej przerwie  obejrzeć stację kolejową Gniezdowo, gdzie wiosną 1940 r. NKWD przywoziło transporty polskich jeńców z obozu w Kozielsku - następnie rozstrzelanych nad dołami śmierci w Lesie Katyńskim.

Tuż przed przyjazdem prezydentów Polski i Rosji rodziny katyńskie od-wiedziły groby swoich najbliższych. Uroczystą Mszę św. w asyście żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego WP - celebrował Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego bp. Józef Guzdek.

Uroczystości w Lesie Katyńskim i związana z nimi podróż rodzin katyń-skich były symbolicznym dopełnieniem ubiegłorocznej pielgrzymki, przerwa-nej tragiczną śmiercią delegacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej.

Opr. S.F.

Zobacz również  

Muzeum Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej